KURSNA LISTA


.
Rast cena na malo

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2006.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
32.531
22.611
17.114
23.360
23.693
26.603
februar
39.738
21.674
18.456
28.748
27.536
28.657
I-II kum.
36.128
22.146
17.782
26.051
25.609
27.626
mart
 37.078
 19.759
 21.165
 29.293
 27.395
 29.367
I-III kum.
36.441
21.350
18.913
27.124
26.202
28.202
april
 40.315
30.348 
 20.439
29.784 
30.048 
30.572 
I-IV kum.
37.369
23.571
19.289
27.781
27.147
28.788
maj
 39.599
 25.745
 21.202
 29.157
 28.835
 30.305
I-V kum.
37.799
24.005
19.667
28.053
27.480
29.087
jun
 39.501
 24.386
 24.077
 29.303
 29.071
 31.864
I-VI kum.
38.072
24.068
20.376
28.259
27.741
29.543
jul
 38.849
 26.003
 22.190
 29.889
 29.252
 31.738
I-VII kum.
38.177
24.348
20.630
28.489
27.954
29.851
avgust
 39.401
24.458
23.738
29.263
28.912
32.098
I-VIII kum.
38.323
24.362
21.021
28.584
28.072
30.172
septembar
 38.547
 24.963
 23.310
 32.706
 30.572
 32.555
I-IX kum.
38.347
24.429
21.268
29.030
28.343
30.390
oktobar
 44.299
 24.724
 24.208
 30.636
 30.510
 32.668
I-X kum.
38.921
24.459
21.546
29.187
28.554
30.612
novembar
 54.660
 26.456
 25.165
 32.784
 33.563
 33.892
I-XI kum.
40.280
24.639
21.860
29.506
28.997
30.902
decembar
46.630
31.541
26.767
41.308
37.962
41.294
I-XII kum.
40.782
25.212
 22.248
30.468
29.724
31.745

PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2006.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
22.320
15.753
11.631
15.902
16.223
18.191
februar
27.275
14.763
12.577
19.578
18.787
19.567
I-II kum.
24.792
15.261
12.102
17.738
17.501
18.876
mart
25.446
13.448
14.504
19.994
18.721
20.094
I-III kum.
25.008
14.657
12.905
18.485
17.906
19.279
april
27.666
20.721
 13.911
20.271
20.497
20.887
I-IV kum.
25.645
16.153
13.153
18.926
18.543
19.676
maj
 27.142
 17.621
 14.376
 19.852
 19.669
 20.713
I-V kum.
25.933
16.446
13.394
19.109
18.765
19.881
jun
 27.069
 16.570
 16.379
 20.010
 19.841
 21.777
I-VI kum.
26.116
16.467
13.874
19.257
18.941
20.192
jul
 26.591
 17.744
 15.114
 20.332
 19.937
 21.774
I-VII kum.
26.180
16.652
14.048
19.409
19.082
20.414
avgust
 29.980
16.613 
16.462 
19.914
19.740
21.925
I-VIII kum.
26.275
16.647
14.352
19.471
19.163
20.600
septembar
 26.327
 16.956
 15.893
 22.281
 20.829
 22.259
I-IX kum.
26.281
16.682
14.518
19.775
19.343
20.779
oktobar
 31.140
 16.770
 16.424
 20.889
 20.912
 22.340
I-X kum.
26.749
16.690
14.698
19.884
19.496
20.932
novembar
 37.810
 17.932
 17.159
 22.392
 22.961
 23.148
I-XI kum.
27.704
16.803
14.912
20.106
19.803
21.128
decembar
32.434
21.552
18.247
28.188
25.997
28.267
I-XII kum.
28.078
17.197
15.175
20.765
20.305
21.707

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA