KURSNA LISTA


.
Rast cena na malo

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2007.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
39.781
28.909
25.059
28.140
29.536
33.770
februar
43.843
28.246
25.601
32.664
32.441
35.219
I-II kum.
41.818
28.576
25.329
30.389
30.985
34.492
mart

 43.925

 27.507

26.673 

33.086 

 32.722

 36.148

I-III kum.

 42.525

 28.226

25.776 

31.284 

 31.561

 35.042

april

 45.484

 32.781

 26.605

 36.458

 35.702

 37.117

I-IV kum.

 43.258

 29.355

 25.978

 32.577

 32.590

 35.559

maj

 34.476

 47.776

27.448 

26.345 

35.536 

 37.668

I-V kum.

 32.964

 44.144

28.976 

26.050 

33.168 

 35.978

jun
50.003
32.697
30.437
36.374
36.928
38.916
I-VI kum.
45.103
29.582
26.697
33.704
33.610
36.463
jul

 54.224

35.177 

30.122 

36.038 

 37.799

 38.712

I-VII kum.

46.384

30.359

27.137

34.038

34.196

 36.782

avgust

 49.939

 33.510

 32.222

 37.120

 37.706

 39.302

I-VIII kum.

 46.820

30.740 

27.717 

34.417 

 34.622

 37.092

septembar
48.046
33.033
31.340
34.931
36.063
39.308
I-IX kum.
46.954
30.986
28.088
34.473
34.778
37.335
oktobar
47.806
34.810
31.526
38.878
38.497
40.082
I-X kum.
47.038
31.358
28.408
34.909
35.142
37.605
novembar
48.474
35.731
32.810
38.731
38.865
41.010
I-XI kum.
47.167
31.753
28.722
35.254
35.474
37.909
decembar
64.867
34.388
33.769
45.365
45.667
48.122
I-XII kum.
48.628
32.385
29.155
36.088
36.307
38.744

PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2007.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
28.487
20.702
17.897
20.157
21.147
24.122
februar
23.237
31.456
20.233
18.289
23.395
25.228
I-II kum.
29.976
20.467
18.092
21.767
22.190
24.673
mart

 31.721

19.772 

19.212 

23.731 

 23.522

 25.960

I-III kum.

 30.561

20.239 

18.464 

22.418 

 22.631

 25.101

april

 32.576

 23.455

 19.122

 26.147

 25.593

 26.632

I-IV kum.

 31.060

 21.036

 18.625

 23.350

 23.367

 25.482

maj

 34.029

19.678

18.829

25.403

 24.638

 26.981

I-V kum.

 31.643

20.767 

18.665 

23.760 

 23.619

 25.780

jun
36.012
23.352
21.845
26.087
26.489
27.882
I-VI kum.
32.358
21.187
19.134
24.149
24.087
26.120
jul

 38.832

 25.202

 21.575

 25.722

 27.026

 27.752

I-VII kum.

 33.266

 21.266

 19.448

 24.374

 24.498

 26.357

avgust

 35.841

 24.030

 23.215

 26.529

 27.009

 28.143

I-VIII kum.

 33.582

 22.021

 19.877

 24.639

 24.803

 26.577

septembar
34.423
23.587
22.626
24.991
25.825
28.161
I-IX kum.
33.674
22.189
20.159
24.678
24.913
26.750
oktobar
33.945
24.688
22.517
27.885
27.495
28.720
I-X kum.
33.701
22.432
20.378
24.995
25.166
26.944
novembar
34.731
25.477
23.516
27.629
27.758
29.373
I-XI kum.
33.794
22.707
20.638
25.233
25.397
27.161
decembar
46.291
28.113
24.303
32.602
32.737
34.471
I-XII kum.
34.825
23.155
20.919
25.841
25.998
27.759

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA