KURSNA LISTA


.
Rast cena na malo

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2008.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
51.560
33.299
35.452
34.141
36.733
39.331
februar
50.904
35.519
35.160
42.733
41.597
43.218
I-II kum.
51.234
34.407
35.308
38.423
39.155
41.269
mart
63.278
36.061
35.282
36.941
40.657
42.873
I-III kum.
55.375
34.957
35.299
37.931
39.656
41.803
april
65.865
35.288
38.305
42.901
44.398
45.355
I-IV kum.
58.034
35.039
36.041
39.172
40.841
42.689
maj
64.567
36.863
35.200
42.251
43.751
44.835
I-V kum.
59.343
35.406
35.877
39.787
41.422
43.117
jun
64.193
37.525
35.909
40.487
42.964
45.608
I-VI kum.
60.155
35.759
35.882
39.904
41.678
43.531
jul
63.255
41.200
38.094
43.790
45.595
46.115
I-VII kum.
60.600
36.537
36.190
40.455
42.235
43.899
avgust
54.121
38.821
38.804
41.775
42.756
46.222
I-VIII kum.
59.791
36.819
36.498
40.619
42.299
44.188
septembar
54.079
37.583
36.913
41.900
42.369
46.015
I-IX kum.
59.156
36.903
36.542
40.760
42.307
44.389
oktobar
57.680
37.983
37.630
43.929
44.094
47.883
I-X kum.
59.012
37.009
36.647
41.075
42.483
44.736
novembar
55.031
37.718
37.530
42.634
42.960
46.944
I-XI kum.
58.660
37.072
36.724
41.216
42.525
44.935
decembar
61.418
41.476
38.576
51.368
49.516
53.876
I-XII kum.
58.885
37.425
36.871
42.044
43.092
45.674


PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2008.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar 37.224 23.825 25.436 24.511 26.385 28.230
februar 36.363 25.429 25.235 30.626 29.793 30.982
I-II kum. 36.796 24.626 25.336 27.558 28.082 29.602
mart 47.361 25.937 25.419 26.525 29.511 30.809
I-III kum. 40.428 25.062 25.363 27.215 28.559 30.004
april 49.007 25.285 27.593 30.884 32.185 32.562
I-IV kum. 42.603 25.117 25.914 28.131 29.465 30.642
maj 48.147 26.666 25.204 30.233 31.661 32.147
I-V kum. 43.714 25.429 25.775 28.551 29.903 30.943
jun 46.298 26.994 25.753 28.966 30.831 32.648
I-VI kum. 44.147 25.690 25.771 28.620 30.058 31.226
jul
45.357
29.521
27.339
31.438
32.713
33.058
I-VII kum.
44.320
26.237
25.989
29.020
30.435
31.487
avgust
38.782
27.808
27.806
29.945
30.641
33.131
I-VIII kum.
43.629
26.432
26.204
29.135
30.460
31.691
septembar
38.729
26.915
26.479
30.089
30.391
32.969
I-IX kum.
43.084
26.484
26.233
29.240
30.453
31.832
oktobar
41.285
27.275
27.017
31.448
31.590
34.311
I-X kum.
42.909
26.563
26.308
29.460
30.565
32.078
novembar
39.491
26.944
26.895
30.480
30.739
33.613
I-XI kum.
42.606
26.596
26.360
29.551
30.580
32.217
decembar
44.125
29.650
27.592
36.733
35.439
38.626
I-XII kum.
42.730
26.841
26.457
30.138
30.974
32.746

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA