KURSNA LISTA


.
Rast cena na malo

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2009.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
55.944
34.285
34.327
35.259
38.211
40.245
februar
53.196
32.646
34.922
39.920
40.015
43.353
I-II kum.
54.587
33.458
34.612
37.442
39.078
41.788
mart
49.377
31.381
34.831
37.335
37.911
42.213
I-III kum.
52.791
32.788
34.687
37.404
38.677
41.933
april
53.961
33.240
30.460
44.820
42.587
45.304
I-IV kum.
53.082
32.894
33.656
39.315
39.656
42.759
maj
50.035
32.688
34.283
39.885
39.545
43.183
I-V kum.
52.465
32.853
33.778
39.429
39.634
42.844
jun
51.749
34.180
38.061
41.562
41.414
44.246
I-VI kum.
52.349
33.066
34.469
39.784
39.926
43.075
jul
66.540
35.250
36.201
37.878
41.813
45.307
I-VII kum.
54.333
33.369
34.712
39.518
40.190
43.389
avgust
52.371
35.510
31.185
42.309
41.429
43.597
I-VIII kum.
54.078
33.634
34.277
39.839
40.338
43.415
septembar
49.261
35.395
29.675
39.549
39.157
43.577
I-IX kum.
53.550
33.828
33.759
39.807
40.207
43.433
oktobar
49.249
38.439
36.991
40.300
41.082
44.147
I-X kum.
53.106
34.282
34.074
39.857
40.295
43.504
novembar
52.871
38.212
35.638
39.078
40.789
43.895
I-XI kum.
53.085
34.636
34.218
39.787
40.340
43.539
decembar
56.060
41.181
32.070
48.563
46.541
51.115
I-XII kum.
53.341
35.166
34.046
40.463
40.834
44.147


PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2009.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
41.057
24.552
24.652
25.350
27.582
28.877
februar
38.113
23.489
25.441
28.623
28.751
31.121
I-II kum.
39.604
24.016
25.030
26.883
28.144
29.991
mart
35.415
22.522
25.020
26.806
27.214
30.362
I-III kum.
38.160
23.534
25.027
26.856
27.824
30.117
april
39.119
23.902
21.924
32.273
30.700
32.571
I-IV kum.
38.399
23.621
24.270
28.252
28.544
30.718
maj
36.037
23.646
25.102
28.654
28.509
31.086
I-V kum.
37.920
23.626
24.431
28.332
28.537
30.793
jun
37.094
24.462
27.690
29.942
29.811
31.768
I-VI kum.
37.786
23.760
24.963
28.600
28.746
30.953
jul
48.254
25.301
26.127
27.281
30.159
32.553
I-VII kum.
39.250
23.974
25.126
28.416
28.944
31.178
avgust
37.591
25.568
22.892
30.202
29.728
31.338
I-VIII kum.
39.034
24.171
24.851
28.622
29.038
31.198
septembar
35.292
25.441
21.406
28.597
28.226
31.319
I-IX kum.
38.624
24.311
24.463
28.619
28.948
31.211
oktobar
35.274
27.614
27.041
29.097
29.626
31.734
I-X kum.
38.278
24.636
24.714
28.667
29.016
31.263
novembar
37.900
27.452
25.584
27.921
29.206
31.576
I-XI kum.
38.244
24.890
24.794
28.600
29.033
31.291
decembar
40.474
29.585
23.143
34.776
33.425
36.789
I-XII kum.
38.436
25.270
24.662
29.076
29.383
31.733

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA