KURSNA LISTA


.
Rast cena na malo

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2010.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
49.593
35.023
33.330
35.161
37.128
41.651
februar
58.107
33.681
29.848
41.616
41.471
44.871
I-II kum.
53.890
34.362
31.641
38.203
39.222
43.259
mart
48.385
36.620
36.317
41.385
41.138
46.457
I-III kum.
51.936
35.122
33.165
39.251
39.863
44.312
april
52.215
37.560
40.204
40.303
41.725
48.525
I-IV kum.
52.006
35.732
34.897
39.521
40.334
45.354
maj
50.090
35.790
37.383
42.222
41.795
46.454
I-V kum.
51.607
35.744
35.391
40.073
40.633
45.575
jun
51.435
37.772
32.779
41.713
41.479
47.486
I-VI kum.
51.579
36.096
34.938
40.334
40.773
45.889
jul
58.576
35.004
39.466
40.621
42.303
48.394
I-VII kum.
52.550
35.938
35.528
40.376
40.990
46.240
avgust
50.778
38.735
33.768
41.373
41.558
47.190
I-VIII kum.
52.332
36.288
35.314
40.497
41.060
46.358
septembar
53.339
39.465
40.330
43.421
43.830
48.016
I-IX kum.
52.434
36.633
35.862
40.814
41.357
46.540
oktobar
52.690
37.504
30.616
43.336
42.230
47.822
I-X kum.
52.459
36.722
35.350
41.058
41.442
46.668
novembar
51.654
41.319
31.444
42.888
42.758
47.877
I-XI kum.
52.388
37.145
35.021
41.219
41.558
46.777
decembar
57.980
41.859
34.643
50.456
48.267
54.948
I-XII kum.
52.838
37.539
34.992
41.970
42.103
47.450


PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2010.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
35.513
25.091
24.110
25.245
26.653
29.929
februar
41.879
24.297
21.267
29.848
29.788
32.336
I-II kum.
38.726
24.700
22.730
27.415
28.165
31.131
mart
34.875
36.577
26.182
29.802
29.673
33.508
I-III kum.
37.359
25.332
23.856
28.201
28.669
31.914
april
37.535
27.079
29.709
29.123
30.180
34.952
I-IV kum.
37.403
25.769
25.295
28.437
29.051
32.666
maj
35.961
25.729
27.692
30.421
30.165
33.463
I-V kum.
37.103
25.761
25.772
28.842
29.279
32.826
jun
36.948
27.360
24.174
29.885
29.877
34.161
I-VI kum.
37.077
26.039
25.495
29.009
29.378
33.045
jul
41.993
25.260
27.674
29.215
30.346
34.591
I-VII kum.
37.759
25.926
25.779
29.039
29.515
33.262
avgust
36.470
27.906
24.501
29.732
29.901
33.955
I-VIII kum.
37.601
26.173
25.624
29.123
29.563
33.348
septembar
38.293
28.277
29.071
31.219
31.494
34.570
I-IX kum.
37.671
26.402
26.000
29.350
29.770
33.482
oktobar
37.875
26.932
21.948
31.151
30.344
34.422
I-X kum.
37.691
26.456
25.605
29.524
29.826
33.576
novembar
37.100
29.906
22.556
30.820
30.762
34.444
I-XI kum.
37.639
26.774
25.348
29.638
29.909
33.654
decembar
41.687
30.342
24.853
36.047
34.623
39.580
I-XII kum.
37.964
27.072
25.310
30.159
30.291
34.142

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA