KURSNA LISTA


.
Rast cena na malo

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2011.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
47.732
38.671
33.389
41.056
40.763
47.382
februar
55.984
38.691
34.105
47.082
45.316
49.394
I-II kum.
51.779
38.681
33.735
43.981
42.989
48.377
mart
51.787
39.579
35.751
43.484
43.183
49.633
I-III kum.
51.782
38.975
34.398
43.808
43.054
48.798
april
58.017
49.237
37.545
50.773
50.226
54.532
I-IV kum.
53.395
41.522
35.169
45.609
44.883
50.244
maj
52.981
35.512
40.482
42.554
42.742
49.064
I-V kum.
53.306
40.296
36.172
44.979
44.444
50.005
jun
54.570
39.876
39.778
47.713
46.412
54.616
I-VI kum.
53.506
40.229
36.741
45.420
44.759
50.755
jul
55.801
43.273
32.720
49.623
47.668
54.164
I-VII kum.
53.830
40.656
36.198
46.041
46.178
51.238
avgust
56.831 39.163 40.707 45.734 45.812 53.285
I-VIII kum.
54.223 40.471 36.755 46.000 45.260 51.492
septembar
54.969 41.439 42.133 45.915 46.163 53.838
I-IX kum.
54.305 40.575 37.295 45.990 45.362 51.749
oktobar
55.722 42.924 45.388 46.790 47.353 52.944
I-X kum.
54.444 40.800 38.075 46.073 45.561 51.869
novembar
58.407 47.707 42.845 47.769 48.855 53.239
I-XI kum.
54.769 41.392 38.483 46.222 45.845 51.994
decembar 60.713 47.483 40.965 55.644 53.460 61.116
I-XII kum. 55.250 41.853 38.675 46.975 47.447 52.733PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2011.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
34.253
27.688
24.015
29.532
29.283
34.009
februar
40.255
27.752
24.566
33.853
32.574
35.538
I-II kum.
37.197
27.720
24.282
31.630
30.892
34.765
mart
37.245
28.819
25.777
31.290
31.140
35.777
I-III kum.
37.213
28.080
24.773
31.512
30.976
35.105
april
41.689
35.239
27.039
36.528
36.094
39.298
I-IV kum.
38.370
29.857
25.328
32.809
32.281
36.162
maj
38.093
25.548
29.159
30.662
30.775
35.362
I-V kum.
38.311
28.978
26.052
32.366
31.973
36.000
jun
39.190
28.824
28.627
34.428
33.461
39.322
I-VI kum.
38.450
28.953
26.458
32.698
32.211
36.540
jul
40.131
31.125
23.536
35.900
34.400
39.127
I-VII kum.
38.687
29.258
26.063
33.172
32.526
36.906
avgust
40.833
28.122
30.044
33.085
33.119
38.389
I-VIII kum.
38.968
29.117
26.555
33.160
32.603
37.091
septembar
39.489
29.732
30.711
32.955
33.181
38.763
I-IX kum.
39.026
29.183
26.972
33.136
32.668
37.274
oktobar
40.289
30.683
34.182
33.656
34.217
38.167
I-X kum.
39.150
29.326
27.667
33.190
32.823
37.364
novembar
41.922
34.199
30.821
34.322
35.085
38.363
I-XI kum.
39.377
29.744
27.937
33.289
33.018
37.455
decembar
43.648
34.232
29.560
39.993
38.457
43.887
I-XII kum.
39.722
30.084
28.063
33.825
33.448
37.976

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA