KURSNA LISTA


.

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2012.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
58.145
39.718
41.944
41.115
43.533
50.829
februar
58.450
42.958
44.983
46.248
47.409
55.505
I-II kum.
58.296
41.282
43.432
43.618
45.424
53.124
mart
56.342
44.988
45.979
48.882
49.170
56.125
I-III kum.
57.605
42.456
44.264
45.396
46.680
54.132
april
56.480
46.520
45.479
51.591
50.937
58.465
I-IV kum.
57.313
43.450
44.566
47.087
47.801
55.209
maj
61.700
46.852
47.511
45.979
48.664
56.206
I-V kum.
58.192
44.131
45.160
46.854
47.979
55.411
jun
59.839
47.290
53.145
52.510
52.789
58.712
I-VI kum.
58.460
44.655
46.478
47.759
48.758
55.957
jul
73.423
48.008
47.266
49.228
52.499
57.240
I-VII kum.
60.539
45.115
46.588
47.972
49.292
56.140
avgust
62.887
50.470
47.443
49.786
51.617
58.503
I-VIII kum.
60.821
45.744
46.693
48.208
49.583
56.433
septembar
61.117
50.997
48.718
49.465
51.401
55.903
I-IX kum.
60.853
46.285
46.912
48.352
49.785
56.373
oktobar
61.020
50.784
47.708
50.693
51.979
57.733
I-X kum.
60.870
46.741
46.994
48.582
50.003
56.509
novembar
62.523
52.949
49.836
52.242
53.742
58.914
I-XI kum.
61.018
47.278
47.244
48.905
50.332
56.724
decembar
64.763
55.337
61.230
57.147
58.403
65.165
I-XII kum.
61.327
47.910
48.415
49.627
51.017
57.430


PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2012.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
42.664
28.662
30.168
29.548
31.444
36.639
februar
41.994
31.049
32.397
33.263
34.124
40.003
I-II kum.
42.334
29.815
31.259
31.360
32.751
38.290
mart
40.624
32.502
33.138
35.212
35.444
40.562
I-III kum.
41.729
30.666
31.873
32.661
33.655
39.053
april
40.694
33.505
33.526
37.178
36.774
42.215
I-IV kum.
41.461
31.360
32.284
33.894
34.476
39.839
maj
44.410
33.717
34.121
33.074
35.007
40.442
I-V kum.
42.051
31.832
32.655
33.722
34.585
39.961
jun
43.056
34.080
38.372
37.740
37.982
42.335
I-VI kum.
42.215
32.205
33.597
34.365
35.136
40.354
jul
52.705
34.664
34.053
35.419
37.779
41.180
I-VII kum.
43.672
32.543
33.662
34.518
35.513
40.472
avgust
45.225
36.383
35.136
35.824
37.245
42.122
I-VIII kum.
43.859
32.993
33.841
34.687
35.730
40.676
septembar
44.045
36.719
35.059
35.601
37.005
40.258
I-IX kum.
43.879
33.377
33.973
34.792
35.871
40.629
oktobar
43.962
36.529
34.321
36.450
37.392
41.558
I-X kum.
43.887
33.697
34.009
34.955
36.023
40.722
novembar
45.009
38.071
36.837
37.539
38.736
42.395
I-XI kum.
43.988
34.075
34.257
35.183
36.261
40.872
decembar
46.632
39.782
43.049
41.075
41.897
46.923
I-XII kum.
44.206
34.523
34.994
35.699
36.740
41.377

PROSEČNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA