KURSNA LISTA


.

Prosečne zarade

PROSEČNA ZARADA 2013.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
57.531
48.390
41.814
44.379
46.805
54.447
februar
62.992
51.365
50.933
52.084
53.549
60.199
I-II kum.
60.288
49.866
46.405
48.220
50.175
57.283
mart
57.158
48.066
45.597
45.834
47.901
57.628
I-III kum.
59.214
49.249
46.126
47.390
49.387
57.401
april
60.772
50.268
54.913
50.571
52.523
64.249
I-IV kum.
59.601
49.501
48.443
48.188
50.175
59.093
maj
62.678
 51.747
51.522
46.792
50.510
57.921
I-V kum.
60.214
 49.949
49.084
47.909
50.242
58.861
jun
 63.256
52.756
47.060
54.285 
54.622 
61.399 
I-VI kum.
60.719
50.439
48.733
48.885
50.946
59.283
jul
83.818
53.003
60.424
52.264
58.245
60.896
I-VII kum.
64.012
50.786
50.786
49.349
50.946
59.513
avgust
60.758
50.635
40.463
48.645
50.921
61.979
I-VIII kum.
63.583
50.776
50.126
49.265
51.810
59.797
septembar
62.777
50.060
52.066
49.508
51.895
59.162
I-IX kum.
63.489
50.684
50.359
49.286
51.820
59.724
oktobar
60.107
52.282
45.608
50.270
51.556
60.102
I-X kum.
63.153
50.837
49.864
49.389
51.793
59.762
novembar
63.541
55.379
52.396
49.977
53.106
60.893
I-XI kum.
63.188
51.229
50.093
49.444
51.913
59.865
decembar
 93.654
62.422
57.716
60.847
65.984
70.071
I-XII kum.
65.748
52.140
50.715
50.333
53.045
60.708

PROSEČNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2013.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
41.408
34.612
30.903
31.900
33.707
39.197
februar
45.358
37.032
36.987
37.497
38.594
43.371
I-II kum.
43.402
35.813
33.967
34.691
36.149
41.255
mart
41.251
34.693
32.677
33.077
34.547
41.689
I-III kum.
42.663
36.428
33.621
34.129
35.594
41.403
april
43.935
36.270
40.440
36.507
38.008
46.530
I-IV kum.
42.979
35.636
35.345
34.726
36.200
42.670
maj
45.096
37.361
36.360
33.688
36.300
41.821
I-V kum.
43.401
35.980
35.556
34.518
36.220
42.502
jun
45.558
38.936
34.122
39.073
39.526
44.394
I-VI kum.
43.769
36.496
36.308
35.216
36.752
42.817
jul
81.998
38.456
43.708
37.777
42.354
44.182
I-VII kum.
46.359
36.761
36.383
35.568
37.519
43.011
avgust
43.883
36.697
36.803
35.206
36.953
44.770
I-VIII kum.
46.033
36.753
36.439
35.520
37.444
43.230
septembar
46.365
36.271
35.732
35.799
37.486
42.866
I-IX kum.
46.072
36.697
36.345
35.553
37.449
43.188
oktobar
43.371
37.837
32.941
36.409
37.302
43.615
I-X kum.
45.804
36.806
35.999
35.643
37.343
43.231
novembar
46.032
40.044
38.087
36.129
38.429
44.120
I-XI kum.
45.824
37.086
36.188
35.688
37.525
43.312
decembar
67.720
45.137

42.446

44.110
47.895
50.820
I-XII kum.
47.665
37.741
36.733
36.345
38.359
43.932

PROSEČNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEČNE ZARADE 2004. GODINA