KURSNA LISTA


.

Proseøne zarade

PROSEØNA ZARADA 2014.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
26.624
44.660
43.439
40.782
39.425
52.438
februar
63.263
55.524
48.647
51.624
53.780
60.845
I-II kum.
44.951
50.067
46.050
46.182
46.584
56.647
mart
62.499
49.336
48.692
48.121
50.605
59.782
I-III kum.
50.783
49.822
47.067
46.825
54.531
57.709
april
87.053
53.958
46.371
50.777
56.195
63.167
I-IV kum.
59.792
50.878
46.875
47.836
50.063
59.095
maj
36.600
49.675
57.482
47.549
47.546
60.966
.I-V kum.
55.258
50.637
49.260
47.776
49.543
59.470
jun
60.701
52.618
49.882
48.788
51.289
61.992
I-VI kum.
56.178
50.981
49.378
47.950
49.847
59.888
jul
75.945
53.926
50.824
50.266
54.712
62.380
I-VII kum.
58.851
51.373
49.599
48.268
50.519
60.241
avgust
62.226
55.613
50.656
49.864
52.700
62.992
I-VIII kum.
59.280
51.926
49.744
48.473
50.801
60.582
septembar
63.812
52.890
51.342
47.782
51.315
60.803
I-IX kum.
59.760
52.034
49.924
48.395
50.858
60.607
oktobar
65.612
55.315
50.457
50.043
53.157
61.963
I-X kum.
60.328
52.369
49.978
48.563
51.091
60.743
novembar
65.567
52.274
44.893
48.744
51.169
60.982
I-XI kum.
60.777
52.361
49.509
48.580
51.098
60.765
decembar
71.874
60.743
73.892
55.058
61.111
68.739
I-XII kum.
61.667
53.020
51.666
49.076
51.889
61.426

PROSEØNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2014.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
19.254
32.374
33.259
29.528
28.735
37.966
februar
45.716
40.132
37.055
37.597
39.232
44.057
I-II kum.
32.491
36.235
35.162
33.547
33.970
41.015
mart
45.783
35.765
35.427
34.762
36.707
43.452
I-III kum.
36.908
36.078
35.264
33.950
34.896
41.841
april
63.000
39.007
33.543
36.865
40.727
45.847
I-IV kum.
43.389
36.825
34.790
34.695
36.393
42.858
maj
26.427
35.980
41.585
34.436
34.418
44.184
I-V kum.
40.073
36.657
36.318
34.641
35.985
43.124
jun
43.967
38.165
36.144
35.154
37.055
44.883
I-VI kum.
40.731
36.918
36.285
34.730
36.171
43.415
jul
54.879
39.011
36.858
36.293
39.543
45.216
I-VII kum.
42.645
37.197
36.373
34.944
36.637
43.670
avgust
45.113
40.684
36.686
36.016
38.182
45.610
I-VIII kum.
45.610
37.652
36.416
35.082
36.837
43.911
septembar
46.437
38.234
38.963
34.484
37..087
43.975
I-IX kum.
43.327
37.717
36.477
35.014
36.865
43.918
oktobar
47.645
40.160
36.576
36.237
38.533
44.938
I-X kum.
43.746
37.967
36.488
35.139
37.034
44.021
novembar
47.761
37.929
32.573
35.248
37.084
44.206
I-XI kum.
44.090
37.963
36.126
35.149
37.038
44.038
decembar
52.248
44.009
53.452
39.952
44.324
49.970
I-XII kum.
44.744
38.439
37.659
35.517
37.614
44.530

PROSEØNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2004. GODINA