KURSNA LISTA


.

Prosecne zarade

PROSECNA ZARADA 2016.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
52.373 50.528 26.840 44.088 43.765 55.763
februar
65.756 52.530 53.009 47.223 51.512 61.279
I-II kum.
59.042 51.521 39.985 45.620 47.641 58.512
mart
64.620 48.928 54.070 50.957 52.987 63.029
I-III kum.
47.215 35.636 39.331 36.908 38.492 45.870
april
105.466 54.534 78.319 54.260 64.945 67.464
I-IV kum.
76.801 39.540 56.624 39.483 47.190 49.249
maj
31.365 51.413 35.698 50.874 46.007 60.520
.I-V kum.
63.885 51.588 49.740 49.489 51.879 61.633
jun
69.756 52.256 54.174 51.518 54.553. 64.019
I-VI kum.
64.863 51.703 50.505 49.829 52.331 62.034
jul
77.783 52.561 47.926 49.686 53.766 63.699
I-VII kum.
66.709 51.828 50.123 49.809 52.538 62.274
avgust
55.475 51.863 54.962 49.258 51.370 62.474
I-VIII kum.
65.415 51.832 50.748 49.741 52.394 62.299
septembar
58.540 54.315 54.991 52.519 53.978 64.150
I-IX kum.
64.706 52.116 51.227 50.043 52.567 62.505
oktobar
54.323 53.815 54.884 50.031 51.981 62.414
I-X kum.
63.726 52.292 51.605 50.042 52.509 62.496
novembar
55.868 56.614 58.192 50.030 53.185 63.061
I-XI kum.
63.051 52.699 52.226 50.041 52.570 62.548
decembar 65.680 55.709 80.415 58.771 62.599 73.641
I-XII kum. 63.257 52.958 54.689 50.749 53.398 63.474

PROSECNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2016.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar 38.039 36.579 19.403 31.718. 31.618 40.443
februar 47.496 38.066 38.691 34.178 37.323 44.450
I-II kum. 42.752 37.317 29.091 32.951 34.472 42.439
mart 47.215 35.636 39.331 36.908 38.492 45.870
I-III kum. 44.230 36.739 32.584 34.282 35.828 43.596
april 76.801 39.540 56.624 39.483 47.190 49.249
I-IV kum. 52.358 37.459 38.733 35.594 38.704 45.026
maj 22.772 37.304 25.865 36.883 33.362 43.951
I-V kum. 46.441 37.427 36.092 35.853 37.362 44.809
jun 50.667 37.865 39.269 37.273 39.517 46.450
I-VI kum. 47.145 37.502 36.641 36.091 37.943 45.085
jul 56.358 38.106 34.752 38.956 44.438 46.280
I-VII kum. 48.462 37.590 36.361 38.091 43.757 45.257
avgust 40.027 37.527 39.557 35.663 37.134 45.286
I-VIII kum. 47.490 37.582 36.774 36.027 37.973 45.231
septembar 42.475 39.357 39.970 37.992 39.104 46.558
I-IX kum. 46.973 37.785 37.135 36.240 38.096 45.405
oktobar 39.313 38.987 39.733 36.217 37.633 45.281
I-X kum. 46.250 37.910 39.733 36.238 38.050 45.393
novembar 40.284 41.799 42.206 36.192 38.618 45.767
I-XI kum. 45.737 38.276 37.855 36.234 38.102 45.427
decembar 47.546 40.411 58.631 42.590 45.421 53.456
I-XII kum. 45.879 38.459 39.671 36.750 38.706 46.097

PROSEØNE ZARADE 2015. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2014. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2004. GODINA