KURSNA LISTA


.

Prosecne zarade

PROSECNA ZARADA 2018.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
58.983 57.167 57.282 61.727 59.589 69.218
februar

55.795

54.716 54.824 59.212 56.988 66.084
I-II kum.
57.378 55.922 56.045 60.465 58.279 67.646
mart
           
I-III kum.
           
april
           
I-IV kum.
           
maj
           
.I-V kum.
           
jun
           
I-VI kum.
           
jul
           
I-VII kum.
           
avgust
           
I-VIII kum.
           
septembar
           
I-IX kum.
           
oktobar
           
I-X kum.
           
novembar
           
I-XI kum.
           
decembar            
I-XII kum.            

PROSECNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2018.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar 42.622 41.396 41.542 44.661 43.131 50.048
februar 40.394 39.666 39.793 42.874 41.290 47.819
I-II kum. 41.500 40.518 40.661 43.764 42.204 48.930
mart            
I-III kum.            
april            
I-IV kum.            
maj            
I-V kum.            
jun            
I-VI kum.            
jul            
I-VII kum.            
avgust            
I-VIII kum.            
septembar            
I-IX kum.            
oktobar            
I-X kum.            
novembar            
I-XI kum.            
decembar            
I-XII kum.            

PROSEØNE ZARADE 2017. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2016. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2015. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2014. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2004. GODINA