KURSNA LISTA


.

Prosecne zarade

PROSECNA ZARADA 2018.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
           
februar
           
I-II kum.
           
mart
           
I-III kum.
           
april
           
I-IV kum.
           
maj
           
.I-V kum.
           
jun
           
I-VI kum.
           
jul
           
I-VII kum.
           
avgust
           
I-VIII kum.
           
septembar
           
I-IX kum.
           
oktobar
           
I-X kum.
           
novembar
           
I-XI kum.
           
decembar            
I-XII kum.            

PROSECNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2018.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar            
februar            
I-II kum.            
mart            
I-III kum.            
april            
I-IV kum.            
maj            
I-V kum.            
jun            
I-VI kum.            
jul            
I-VII kum.            
avgust            
I-VIII kum.            
septembar            
I-IX kum.            
oktobar            
I-X kum.            
novembar            
I-XI kum.            
decembar            
I-XII kum.            

PROSEØNE ZARADE 2017. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2016. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2015. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2014. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2004. GODINA