KURSNA LISTA


.

Novi Zakoni

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI (PDF - 63KB)

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (PDF - 466Kb)

ZAKON O FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (PDF - 67Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI (PDF - 48Kb)

ZAKON O POTVRDJIVANJU SPORAZUMA IZMEDJU VLADE R. SRBIJE I VLADE R. ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ENERGETIKE (PDF - 74Kb)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI (PDF - 38Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (PDF - 65Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (PDF - 67Kb)

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA (PDF - 72Kb)

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVCANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (PDF - 65Kb)

ZAKON O JAVNIM PREDUZECIMA (PDF - 134Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA (PDF - 99Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA (PDF - 72Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU (PDF - 145Kb)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA (PDF - 103Kb)

ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI (PDF - 37Kb)

ZAKON O ZATEZNOJ KAMATI (PDF - 71Kb)

ZAKON O IZMENI ZAKONA O OSIGURANJU (PDF - 43Kb)

 

Zakoni

Zakon o privrednim komorama (43 Kb .ZIP)

Zakon o privrednim društvima (214 Kb . ZIP)

Zakon o regionalnom razvoju (27 Kb .ZIP)

Zakon o geografskom poreklu (43 Kb . ZIP)