KURSNA LISTA


.
Jeseja berba

IZVEŠTAJ O ŽETVI U REGIONU SOMBOR

Opštine: Sombor, Kula, Apatin i Odžaci
ŽETVA 2018.

 

 

KULTURA
POVRŠINA ZA ŽETVU ha
POŽNJEVENO ha
PROSECAN PRINOS t/ha
PROIZVEDENO TONA
PŠENICA

41.580

41.580

5,95

247.401

OZIMI JEČAM

5.060

5.060

6,13

31.018

OSTALA ŽITA

182

182

 

 

JARI JECAM
ULJANA REPICA

2.865

2.865

3,13

8.968