KURSNA LISTA


.
Jeseja berba

IZVEŠTAJ O ŽETVI U REGIONU SOMBOR

Opštine: Sombor, Kula, Apatin i Odžaci
ŽETVA 2017.

 

 

KULTURA
POVRŠINA ZA ŽETVU ha
POŽNJEVENO ha
PROSECAN PRINOS t/ha
PROIZVEDENO TONA
PŠENICA

39.650

39.650

5,76

228.570

OZIMI JEČAM

4.690

3.960

6,49

25.710

OSTALA ŽITA

1.342

1.384

 

 

JARI JECAM
ULJANA REPICA

2.895

2.895

3,41

9.862