KURSNA LISTA


.

ATA karnet

 

ATA karnet je jednostavan medjunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače sledi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

Sistem ATA karneta je najbolja ilustracija kako bliska saradnja izmedju privrede i carine može da unapredi medjunarodnu trgovinu.


Za online aplikaciju za ATA karnet na sledecoj adresi:
http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=11