KURSNA LISTA


.

Opšti podaci

Geografski položaj:
Regija Sombor ili Zapadnobački Okrug nalazi se izmedju 45° i 46° severne geografske širine, odnosno 19° i 20° istoene geografske dužine (mereno po Griniču).
Smeštena je u severozapadnom delu Bačke. Zahvata 2,74% površine Republike Srbije, odnosno 11,25% površine AP Vojvodine. Površina Regije je 2.420km2, od čega:

Sombor 1.178km2
Apatin 350km2
OdÎaci 411km2
Kula 481km2

Obuhvata 4 opštine: Sombor, Kula, Apatin i Odžaci sa 37 naseljenih mesta i to:
Sombor 16 naseljenih mesta
Kula 7 naseljenih mesta
Apatin 5 naseljenih mesta
Odľaci 9 naseljenih mesta,
Somobr ima status grada.
Ima tri među državna granična prelaza: Bački Breg prema R. Mađarskoj i Bezdan Dunav i Bogojevo Prema R. Hrvatskoj.
Administrativno, privredno i kulturno sedište Regiona je Sombor koji spada u 4 najveća grada u Vojvodini.

Orografija
Region karakteriąe izrazito ravniearsko podrueje od reke Dunav na Zapadu i u centralnom delu i blago nagnuto (zatalasano brežuljkasto) područje sa Telečkom visoravni na istoku; sa prosećnom nadmorskom visinom od 90 m.

Klima
Region ima umerenokontinentalnu klimu sa jasno izraženim godišnjim dobima. Prosećna količina padavina: 550-650 l/m2, prosećan godišnji broj dana sa padavinama 125, prosećna godišnja relativna vlažnost vazduha 75 % (67 - 85%), srednja godišnja suma osunčenja - insolacija 1.766 h/godišnje (najsunčaniji mesec juli 270 h; najkraće osunčanje - decembar 57 h) i srednjom godišnjom temperaturom od 10,5 °C (zima 0,5 °C; proleće 11,0 °C; leto 19,8 °C i jesen 10,5 °C).
Najčešći vetrovi su iz pravca severozapada (148 promila), severa (147 promila) i jugoistoka (114 promila).

Hidrografija
Osnovni vodotoci u Regionu se grupišu oko reke Dunav (66 km), te hidrosistema Dunav - Tisa - Dunav (185,987 km). Područje preseca veći broj kanala,a glavni su: Veliki bački kanal, kanal Bezdan - Prigrevica i kanal Sombor - Odžaci.

Stanovništvo
Na podruoju Regiona prema popisu iz 2011. godine živi 188.087 stanovnika (od čega Sombor - 85.903 stanovnika, Kula - 48.101 stanovnika , Apatin - 28.929 stanovnika, Odžaci -30.154 stanovnika ) i učestvuje sa 2,64 % u stanovištvu R. Srbije, a 9.81 % u stanovništvu AP Vojvodine.
Po gustini naseljenosti Region spada u red srednje naseljenih u Vojvodini 88 stanovnika/km2(u R Srbiji 85 stanovnika/km2, u AP Vojvodini 94 stanovnika/km2) što je ispod prosečnog vojvođanskog nivoa.
Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u Regionu složno i ravnopravno žive: Srbi, Mađari, Jugosloveni, Hrvati, Crnogorci, Rusini, Ukrajinci, Poljaci, Nemci, Albanci, Turci, Česi, Slovaci...