KURSNA LISTA


.

Privreda regiona

U prvom polugodištu 2014. godine na podrucju Regionalne privredne komore Sombor aktivno je 1.956 preduzeca. Prema velicini pravnih lica, najveci je broj malih (1.635) koja cine 94,8% od ukupnog broja pravnih lica, ali je u njima zaposleno 6.330 radnika, što cini 36,3% od ukupno zaposlenih u privredi.
U Zapadnobackom okrugu registrovano je 4.599 preduzetnika, koji zapošljavaju 8.635 ljudi, zajedno sa vlasnicima.
Registrovano je 18.337 poljoprivrednih gazdinstva od cega je 980 bez zemlje.
Po svom geografskom položaju teritorija Regiona raspolaže prirodno-geografskim prostorom koji se skoro u celosti može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, što je uticalo da Region svoju privrednu aktivnost uglavnom usmeri ka poljoprivrednoj proizvodnji sa sledecom strukturom: ratarstvo 80%, stocarstvo 6%, povrtarstvo 10%, vocarstvo 2%, vinogradarstvo i ribarstvo po 1%. Sem manjih kompleksa šuma i manjih podvodnih površina, cela teritorija (2.074 km² ili 85,7%) je poljoprivredno zemljište relativno dobrog boniteta (kvaliteta) i razmeštaja.
Obradive površine su na prostoru od 191.356 ha, od cega:
Sombor 95.333 ha
Apatin 23.069 ha
Odžaci 31.534 ha i
Kula 41.420 ha.
S obzirom na cinjenicu da je ovo podrucje sa nezagadenim zemljištem, vodom i vazduhom, buduce investicije treba usmeriti prvenstveno u proizvodnju zdrave hrane sa poznatim geografskim poreklom i izgradnju sistema za navodnjavanje.
Proizvodnjom ratarskih kultura i farmerskim uzgojem stoke bave se 220 preduzeca i zemljoradnicke zadruge od kojih su najznacajniji: AD "Jedinstvo" Apatin, "LUCIC-PRIGREVICA" AD NOVI SAD - OGRANAK "LUCIC-PRIGREVICA AGRAR", PP "Sombor" AD Sombo, "Ðuro Strugar" AD Kula, AD "Aleksa Šantic" Aleksa Šantic, AD "Granicar" Gakovo, AD "Bezdan" Bezdan, PP "Ratkovo" Ratkovo, AD "ABC FOOD" Ruski Krstur.
Šumske površine na podrucju Regiona zahvataju 11.621,15 ha ili 4,83% sa prosecnom godišnjom drvnom masom 83.964 m³. U strukturi šumskih površina dominiraju lišcari: hrast, bagrem i topola. Drvo se vecim delom koristi kao ogrevni materijal, a manjim delom kao tehnicko drvo.
Šume kao staništa divljaci, gljiva i šumskih plodova znacajne su za lov, odmor i rekreaciju.
Za uzgoj, zaštitu i eksploataciju šuma organizovano je Javno preduzece "Vojvodinašume". Razvijena je znacajna osnova za rasadnicku proizvodnju i pošumljavanje.
S obzirom na dobru sirovinsku bazu na Regionu je razvijena prehrambena industrija sa kapacitetima za proizvodnju: ulja i biljnih masti, mleka, sira i sladoleda, klanje stoke i proizvodnju i preradu mesa, za proizvodnju pica, proizvodnju brašna, hleba i konditorskih proizvoda, te proizvodnju šecera i doradu semenskog materijala.
Najznacajniji prehrambeni kapaciteti su:
- "Apatinska pivara" Apatin,
- Fabrika ulja i biljnih masti "Sunce" Sombor,

- Fabrika šecera "Crvenka" Crvenka,
- AD "Somboled" Sombor,
- “Mara” doo Sombor,
- Fabrika biskvita "Jaffa" Crvenka,
-“Hladnjaca” Apatin,
- Mlinovi (13) sa ukupnim kapacitetom oko 200.000 t/god.,
- Pekare - dnevni kapacitet 68.000 vekni hleba,
- Mešaone stocne hrane (17) kapaciteta 120.000 t godišnje,
- Sušare (kapaciteta 7000 t/24 cas) i silosi (kapaciteta 232.000 t) za žito.
Na podrucju Regije znacajni su kapaciteti u: metalopreradivackoj industriji, mašinskoj i elektroindustriji i proizvodnji poljoprivrednih mašina i privrednih vozila. Poznata preduzeca u ovim granama su: Koncern Farmakom MB Šabac AD Fabrika akumulatora "Sombor", DD "Metalopromet"doo Kula, "Poljostroj" Odžaci i "Zastava specijalni automobili" Sombor. Retko koji Region može da se pohvali sa tri brodogradilišta, koliko ih ima na podrucju Regiona: "Apatin" u Apatinu, "TERRATRADE BRODOREMONT" AD u Backom Monoštoru i "Dunav" u Bezdanu.
Znacajni su kapaciteti u proizvodnji kože i kožne obuce:"Boreli" Sombor, "Aska" AD Kula, "Vero" doo Apatin, „Progetti“ doo Sombor.
Tekstilna industrija je važna grana u privredi Regiona. Poznati proizvodaci su: "Fiorano" Sombor, "Bimdi" Odžaci, “Magna Seating” doo Odžaci.
U oblasti drvne industrije i prerade papira istice se nekoliko preduzeca: "Tra-duga" Sombor, "Aleksandro" Sombor, "Dunav" industrija nameštaja Apatin, "Papirus" doo Odžaci, "Pagal" doo Ratkovo.
U proizvodnji i preradi hemijskih proizvoda poznati su: "Hipol" Odžaci, “Greiner packaging” doo Odžaci, “Polins” doo Odžaci, "Niveta" Backi Brestovac.
U proizvodnji i pružanju usluga u oblasti saobracajne signalizacije: “Boja” doo Sombor, “Signal” doo Sombor.
U privrednoj strukturi nalaze se i proizvodaci gradevinskog materijala: opeke (silikatne i proizvodaci su: "Rapid" Apatin, "Betonjerka" Sombor.
Region raspolaže znacajnom gradevinskom operativom: "Somborputevi" Sombor, “Somborelektro” doo Sombor, "Blaško" doo Kula, "Napredak" AD Apatin, "Novogradnja" Bezdan.
U oblasti trgovine je najveci broj privrednih subjekata, pretežno u maloprodaji.
Znacajne trgovacke kuce su: "Stork group" Kula, "Sinagoga" Sombor, "Produktkomerc" doo Sombor, “Minimart” doo Sombor, “ “Sitoplast” doo Ratkovo, “Grutini Press” doo Sombor, „Agricom Company Group“ doo Sombor, „Finkom“doo Sombor.
U oblasti saobracaja i prevoza putnika i robe znacajni privredni subjekti su; „Severtrans Sombor“ ad, „Apatintrans“ Apatin, „DPZaliv“ doo Crvenka, „Džimi Commerce“ doo Prigrevica.