KURSNA LISTA


.

Vesti

25.07.2018.    ANKETA O STRUKTURI POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Od 1. oktobra do 30. novembra ove godine Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi polјoprivrednih gazdinstava.Na teritoriji Republike Srbije Anketa će se sprovesti u 120.000 polјoprivrednih gazdinstava, za terenski rad u Anketi biće angažovano 536 anketara.Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta 2018. godine u sredstvima javnog informisanja i na sajtu RZS-a. Prijavlјivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isklјučivo putem veb aplikacije.

Obuhvaćena gazdinstva  Anketom biće  blagovremeno obaveštena pismenim putem. Svako gazdinstvo dobiće pismo obaveštenja da je u slučajnom uzorku i ilustraciju – infografik sa aktuelnim podacima koji se odnose na polјoprivredu regiona i opštine kojoj pripada gazdinstvo.

Anketa predstavlјa važno strukturno istraživanje u sistemu statistike polјoprivrede, čijom se realizacijom omogućava nastavak praćenja  strukturnih promena u polјoprivredi i održavanje (ažuriranje) popisne baze podataka.

Popis polјoprivrede u Republici Srbiji sproveden je 2012. godine, posle više od 50 godina. To je bila osnova za  dobijanje  sveobuhvatnog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne polјoprivrede, obezbeđivanje statističkih podataka potrebnih za razvoj održive  nacionalne agrarne politike, izrade međunarodno uporedive baze podataka i formiranje statističkog Registra polјoprivrednih gazdinstava koji obezbeđuje okvir za polјoprivredna istraživanja na uzorku. U skladu sa standardima EU, popis polјoprivrede se sprovodi svake 10. godine (naredni popis planiran je 2021), a između dva popisa, u trogodišnjoj periodici,  sprovodi se Anketa o strukturi polјoprivrednih gazdinstava.

Tačnost odgovora dobijenih u Anketi doprineće sticanju saznanja u vezi sa realnim stanjem u polјoprivredi Republike Srbije. To je od posebnog značaja za sve buduće korisnike agregiranih podataka, a posebno za davaoce podataka, koji će moći da bolјe planiraju polјoprivrednu proizvodnju, da se prijavlјuju kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u polјoprivredi i dobijaju saznanja o tome u koju bi polјoprivrednu granu trebalo investirati.


24.07.2018.    Edukativno predavanje - Važnost ulaganja u ljudske resurse

Obaveštavamo i pozivamo sve privrednike ZBUO da se prijave na edukativno predavanje na temu "VAŽNOST ULAGANJA U LJUDSKE RESURSE". Predavanje je besplatno i održaće se 23.08.2018. godine sa početkom u 11 časova u sali RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30.

Najnoviji koncept u oblasti edukacije lјudskih resursa zahteva od uspešnog privrednikada ume da proda ideju, uslugu ili proizvod, da radi pod pritiskom, da bude vešt komunikator i pregovarač, da brzo i efikasno reaguje u konfliktnim, kriznim i stresnim situacijama, da poseduje liderske veštine i fleksibilnost za rad u timu, da je prilagodlјiv na česte promene, da je autentičan i originalan. Zašto je važno ulagati u svoje zaposlene, motivisati ih da rade na sebi i naučiti ih da na taj način doprinose i sebi i kompaniji.

Predavanje će održati Uglješa Atanacković, vlasnik agencije "ROAD HR", inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta lјudskih resursa. 

Informacije i prijave na: jovana.vujkovic@pks.rs

Predavanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mesta prijave su neophodne, te molimo sve zainteresovane da pošalјu potvrdu elektronskim putem najkasnije do 20. avgusta 2018. godine.

Pozivno pismo

Prijavni list

 


04.07.2018.    Tehnički pregledi postigli dogovor oko cene

Danas u PKS – RPK Sombor održan je sastanak sa privrednim društvima koja se bave poslovima tehničkog pregleda. Kako od sutra, 05.07.2018. godine počinje primena Pravilnika o tehničkom pregledu vozila, a najniža cena tehničkog pregleda još nije definisana od strane države, privredna društva koja se bave ovim poslovima povodom toga inicirala su sastanak kako bi se dogovorili oko minimalne cene koju će primenjivati u Zapadnobačkom upravnom okrugu, dok se zakonom ne definišu minimalne cene. Na sastanku su se nakon aktivne diskusije prisutni dogovorili oko minimalne cene od 3.000 dinara, i pokrenuli inicijativu oko formiranja Sekcije za tehničke preglede. Predstavnici RPK Sombor su istakli da će se sastanci ovakve vrste još organizovati.


04.07.2018.    RADNI SASTANAK SA PRIVREDNICIMA O POBOLJŠANJU PRIVREDNOG AMBIJENTA U LOKALU

Lokalna samouprava i PKS-RPK Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor bili su domaćini radnog sastanka sa privrednicima iz opštine Odžaci na kome se razgovaralo o mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta na lokalu. Pozivu za učešće na radnom sastanku odazvali su se najveći poslodavci opštine. Lokalna samouprava želi da bude servis privrednicima, kaže predsednica opštine Latinka Vasiljković, koja je istakla da je cilj organizovanja ovog sastanka bio da se sagledaju očekivanja koja privrednici imaju od lokalne samouprave i šta je to što opština može učiniti da se olakšaju uslovi poslovanja..Ona je rekla da opština Odžaci želi da osnuje Privredni savet kao jedan od mehanizama za kreiranje povoljne poslovne klime na lokalu.Organizacija sastanka u Odžacima konkretizacija je sporazuma o saradnji koji su lokalna samouprava i PKS-RPK Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor potpisali prošle godine, sa ciljem sprovođenja zajedničkih aktivnosti na pospešivanju uslova za rad privrednika.Direktor PKS-RPK Sombor, Zoran Bulatović, rekao je da je reforma komorskog sistema otvorila veliki prostor za saradnju privrednika sa Privrednom komorom Srbije i njenim telima. - U 2017. godini je bilo oko 90 inicijativa, od kojih su 34 pozitivno rešene za privredu. Privrednici su tako istakli problem neopravdanih bolovanja u letnjim mesecima i PKS je uputila dopis ministarstvu sa inicijativom za promenu propisa koji regulišu ugovore o radu. Pokrenuta je i inicijativa za smanjenje poreza na dobit, kao i za smanjenje poreskog opterećenja zarada. To govori da privrednici treba da koriste snagu Komore kako bi uticali na resorna ministarstva – kazao je direktor RPK Sombor. Privrednici su ukazali na problem sive ekonomije i nelojalne konkurencije, dok su njihova očekivanja od lokalne samouprave da im reši neke komunalne probleme vezane pre svega za infrastrukturu. Nedostatak obrazovane radne snage se nastoji prevazići uvođenjem dualnog obrazovanja koje je zaživelo i u Odžacima, rečeno je na sastanku na kome je kao primer dobre prakse istaknuta kompanija “Magna siting” koja je obezbedila finansijsku stimulaciju za učenike koji se školuju na smeru modni krojač, uvedenom od prošle godine u Tehničkoj školi Odžaci po modelu dualnog obrazovanja.


04.07.2018.    ODRŽAN TRADICIONALNI KRSTURSKI SAJAM 2018

U subotu 30. Juna 2018, održan je tradicionalni „Krsturski sajam 2018“. Ova tradicionalna manifestacija održava se u okviru festivala „Crvena ruža“. Na sajmu su predstavljeni izlagači iz oblasti preduzetništva, zanatstva, domaće radinosti, upriličena je i izložba ručnih radova i suvenira, tematski je kao i ranijih godina, posvećen starim zanatima. Organizatori sajma su Udruženje zanatlija u Ruskom Krsturu i Udruženje žena „Bajka“ iz Ruskog Krstura. Projekat sajma podržan je od Opštine Kula i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.


25.06.2018.    Obuka - PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA PDV I POPUNJAVANJE OBRAZACA PPPDV

Obaveštavamo vas da će se obuka za PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA PDV I POPUNJAVANJE OBRAZACA PPPDV  održati u RPK Sombor 05.07.2018. godine u periodu od 10-15.15 časova.

TEME koje će biti obradjene su:

•             oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV

•             oblik i sadržina preglada obračuna PDV (Obrazac POPDV)

•             iskazivanja podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom

•             primena Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslvonih promena u poreskom periodu i iskazivanje podataka u Obrascu PP PDV

Obuka je namenjena: direktorima, zaposlenima u pravnom i finansijkom  sektoru, preduzetnicima I fizickim  licima koja su poreski obveznici.      

Link pre koga možete izvršiti prijavu na seminar http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI PUTEM TELFONA 025/420780 ILI MEJLOM jovana.vujkovic@pks.rs 


25.06.2018.    Uz podršku PKS-RPK ZBUO Sombor potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Gimnazije „Velјko Petrović“i „Hipol“ u Odžacima

Prošle nedelјe, u prisustvu direktora PKS-RPK ZBUO Sombor Zorana Bulatovića, dr Ladislav Fekete ispred Gimnazije „Velјko Petrović“ i Dejan Tomašević ispred AD Hemijska industrija „Hipol“, potpisali su u Odžacima Sporazum o poslovnoj saradnji. Ovaj događaj rezultat je prethodno pokrenute inicijative direktora somborske Gimnazije za uspostavlјanje saradnje između škole i preduzeća. Inicijativa, svesrdno podržana od PKS RPK Sombor je pokrenuta na osnovu primetne potrebe somborske Gimnazije da svojim učenicima obezbedi raznovrsnije mogućnosti i uslove za sticanje, u 21. veku preko potrebnih, predmetnih i međupredmetnih kompetencija, prvenstveno primenjujući savremene načine za povezivanje teorijskog znanja  učenika sa praktičnim i životnim spoznajama i iskustvima. Potpisivanjem ovog Sporazuma stvoreni su i formalni uslovi za stavlјanje u prvi plan naznačenih potreba učenika prirodno-matematičkog smera u okvirima i na osnovu konkretizacije pojedinih nastavnih sadržaja.Takođe, potpisivanje Sporazuma proširio je prepoznatlјivost „Hipol“-a u javnosti. Hipol je preduzeće sa društveno odgovornim ponašanjem, jer i dalјe pokazuje spremnost da podrži stvaranje uslova za podršku, učestvovanje i/ili zajedničku realizaciju mnogih projekata Gimnazije „Velјko Petrović“, naročito u oblastima obrazovanja, primenjenih istraživanja, ekologije i zaštite okoline.


12.06.2018.    Obuka - PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA PDV I POPUNJAVANJE OBRAZACA PPPDV

Poštovani,

kako je od 01.07. 2018. obavezno da svi obveznici PDV-a shodno novom Pravilniku vode evidenciju o PDV-u i uz PDV prijavu podnose pregled obračuna PDV-a, obaveštavamo sve zainteresovane da će se u RPK Sombor održati obuka na temu PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA PDV I POPUNJAVANJE OBRAZACA PPPDV .

Teme seminara:

-oblik, sadržina i način vodjenja evidencije o PDV; oblik i sadržina pregleda obračuna PDV (Obrazac POPDV); iskazivanje podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom; primena Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanje podataka u Obrascu PP PDV...

Cena seminara je 4.000 rsd ( bez PDV-a).

Svi zaiteresovani mogu da se prijave do 25.06.2018. na telefone 025/420-780, 420-930; 420-776 ili putem e-mail adrese jovana.vujkovic@pks.rs 

NAPOMINJEMO DA ĆE SE OBUKA ODRŽATI UKOLIKO SE PRIJAVI DOVOLJAN BROJ POLAZNIKA.


12.06.2018.    Informativno - edukativni seminar AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će se u RPK Subotica 19. juna 2018. godine održati Informativno - komunikativni seminar na temu: AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, bez kotizacije. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovom događaju. Seminar je namenjen vlasnicima, direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u svim privrednim subjektima koji vrše prevoz, javni ili za sopstvene potrebe, u domaćem ili međunarodnom saobraćaju, kao i korisnicima TIR sistema i ostalim zainteresovanim.

Predavači su: Tatjana Ivanović, Kancelarija Ivanović; Stevan Jovićević, Tahograf BG; Milica Dubljević, Sekretar udruženja saobraćaja i direktor centra za stručno osposobljavanje u transportu PKS; Mirko Ožegović, Rukovodilac službe za TIR i ATA -PKS.

Pozivno pismo.

 


06.06.2018.    PREDUZETNICIMA U KULI PREDSTAVNјENA BESPOVRATNA SREDSTVA PODRŠKE

Privredna komora Srbije-RPK ZBUO Sombor u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika Kula i Kancelarijom za Lokalni ekonomski razvoj opštine Kula 05.06.2018.godine održala je prezentaciju programa podrške preduzetnicima. Dostupne programe Razvojne agencije Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije prezentovala je šef kancelarije za preduzetništvo PKS, Slobodanka Džinović Kojić, a programe podrške Razvojne agencije Vojvodine Olivera Kovačević, direktor sektora promocija Razvojne agencije. Nakon uspešno održane prezentacije programa podrške, preduzetnici su iskoristili prisustvo Šefa kancelarije za preduzetništvo PKS i interesovali se za položaj preduzetnika u novom komorskom sistemu. Slobodanka Džinović Kojić je ovom prilikom obišla dvojicu uspešnih preduzetnika, preduzetnika  iz Ruskog Krstura koji radi u oblasti drvno prerađivačke delatnosti, koji zapošljava preko 50 radnika i preduzetnika iz Kule koji ima u tovu preko 1500 tovljenika.

 


« prethodna | sledeća »