KURSNA LISTA


.

Vesti

08.03.2018.    Radionica - UPRAVLJANJE POTRAŽIVANJIMA

PKS -  RPK Sombor u saradnji sa kompanijom EOS MATRIX iz  Beograda organizuje edukativnu radionicu sa temu "Upravljanje potraživanjima". Na radionici će se analizirati svakodnevni poslovni izazovi poput monitoringa faktura u valuti i upravljanja potraživanjima nakon ulaska u docnju, kao i izlaska faktura iz valute.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave telefonskim putem na brojeve telefona 025/420-780; 420-766; 420-776 ili putem mejla  d.stevanovic@pks.rs  odnosno jovana.vujkovic@pks.rs.

Poziv


07.03.2018.    Upozorenje kompanijama povodom ponuda za adresare

Privredna komora Srbije upozorava svoje članice da ukoliko dobiju ponudu za objavu podataka u različitim adresarima kompanija, pažljivo prouče sadržaj.

Privrednoj  komori Srbije obratile su se kompanije kojima je u prethodnom periodu pristigla ponuda za unošenje njihovih podataka u različite adresare, odnosno od kojih se traži da dostave određene podatke kako bi dobile tzv. European Business Number / EBN. Upozoravamo naše članove da pažljivo prouče sadržaj ovakvih ponuda i obrazaca. Potpisom ponude daje se saglasnost za unošenje podataka u adresar po ponuđenoj ceni i uslovima. „Ukoliko niste sigurni da želite da naručite i platite objavu podataka u ponuđenom adresaru, nemojte slati  potpisani obrazac natrag pošiljaocu“, navodi se u upozorenju koje je PKS uputila kompanijama. Obrazac koji se dostavlja privrednicima ima izgled službenog dopisa nadležnog organa EU ili države članice (primeri obrazaca i dopisa u prilogu), međutim, reč je poslovnoj ponudi privrednog društva DAD GmbH.

LINK


06.03.2018.    Predstavljene mere IPARD programa Republike Srbije u RPK Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor

U organizaciji Sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije, u Regionalnoj privrednoj komori Zapadnobačkog upravnog okruga održana je prva radionica  predstavljanja mera IPARD programa Republike Srbije. Radionica je bila namenjena svim zainteresovanim kompanijama i individualnim proizvođačima, a predstavnici PKS Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju PKS i  Zoran Janjatović pomoćnik ministra za poljoprivredu, upoznali su  prisutne sa osnovnim uslovima programa, pravilima i načinima na koje se mogu aplicirati I koristiti predpristupna sredstva EU namenjena poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.

Vesna Gajić, predstavnik programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), predstavila  je aktivnosti I process realizacije projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“.

IPARD Program EU je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren od EU i od strane Republike Srbije. Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs).Konkursi za sredstva su  raspisani I trajali su od 04.januara do 28.02.2018.godine a sledeći pozivi se očekuju u junu odnosno u julu ove godine.

MERA 1:Investicije uložene u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

MERA    3:Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade I marketinga poljoprivrednih i proizvoda.

Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50-70% a može ići i do 80%  vrednosti investicije. Sredstav se isplaćuju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da potroši novac (sopstveni ili iz kredita) i da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanim ugovorom).Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim sredstava namenjenih studiji izvodljivosti kao i drugi konsultantski troškovi vezani za pripremu same prijave

Korisnik  sredstava je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena.Cilj ovih sredstava  je da se unapredi poslovanje korisnika sredstava u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne poljoprivredne proizvodnje / bezbednosti hrane/. Visina sredstava kretaće  se u skladu sa različitim zahtevima konkretnih poziva od; 5.00


05.03.2018.    Održan sastanak komunalnih preduzeća ZBUO sa predstavniocima PKS

U petak 02.03.2018. godine u PKS – RPK ZBUO održan sastanak komunalnih preduzeća Zapadnobačkog upravnog okruga. Sastanku su prisustvovali sekretar Udruženja komunalnih delatnosti Dalibor Joknić i viši savetnik u Udruženju Irena Dukanac kao i predstavnici preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti u opštinama Zapadnobačkogupravnog okruga. Teme sastanka su bile stanje u komunalnim delatnostima na području Zapadnobačkog upravnog okruga i Izveštaj o stanju u komunalnim delatnostima u 2016. godini, Uredba o minimalnim uslovima za obavljanje komunalnih delatnosti – doneta 14.februara, problemi i izazovi sa kojima se u radu suočavaju komunalna preduzeća i saradnja vršilaca komunalnih delatnosti sa Regionalnom privrednom komorom Sombor i Privrednom komorom Srbije i aktivnosti Privredne komore Srbije u oblasti komunalnih delatnosti.


01.03.2018.    DIREKTOR PKS-RPK SOMBOR U POSETI KOMPANIJI SOMBOLED AD SOMBOR

Direktor PKS-RPK Sombor Zoran Bulatović i Dragan Stevanović, samostalni stručni saradnika za poljoprivredu u RPK,posetili su danas Somboled AD. Goste je primio Dimitar Pavlevski, direktor kompanije i ovom prilikom ukazao na dostignuća ove kompanije. Somboled je  veliki proizvođač u oblasti prerađivačke industrije, tako samo u proizvodnji sireva zauzima 60% domaćeg tržišta. Nalazi se u sastavu francuske Lactalis grupe, svoje proizvode plasira kroz  nekoliko značajnih brendova: Dukat,President,Galbani. Svoje proizvode izvozi u zemlje regiona, Evrope i Bliskog istoka, a najviše u Rusiju. Somboled danas saradjuje i okuplja  preko 1000 malih proizvođača - kooperanata u proizvodnji mleka, takođe sarađuje sa više od  40 domaćih dobavljača, od kojih se najveći nalaze baš u Zapadnobačkom upravnom okrugu.


28.02.2018.    Republički zavod za statistiku manja izvor podataka i metodologiju za obračun prosećnih zarada

U cilju izračunavanja prosečnih zarada, Republički zavod za statistiku će, od januara 2018. godine, umesto sprovođenja Mesečnog istraživanja o zaradama (RAD-1) preuzimati podatke iz evidencije Poreske uprave, koji se prikupljaju putem elektronske Poreske prijave za porez po odbitku (PPP-PD).Podaci o prosečnim zaradama će biti dostupni 55 dana po isteku izveštajnog meseca, a prosečna zarada će predstavljati obračunatu zaradu za izveštajni mesec. Prosečne zarade po opštinama odnosiće se na opštinu stanovanja (ne na opštinu rada) zaposlenih. Biće omogućeno dobijanje distribucije zarada, medijane zarade, platnog jaza, kao i ostalih statističkih pokazatelja.

Izvor: AKTIVA sistem


27.02.2018.    Indeksi potrošačkih cena za januar 2018.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2018. godine, u odnosu na decembar 2017. godine, u proseku su povećane 0,3%. Potrošačke cene u januaru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,9%. U 2017. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 3,0% u odnosu na 2016. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (1,8%), Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Transport (0,3%) i u grupama Obrazovanje i Zdravstvo (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-2,0%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Komunikacije (za po -0,4%) i u grupi Restorani i hoteli (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


26.02.2018.    Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Peti ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 15. marta 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 05. mart 2018. godine.

Ispit će biti realizovan u Privrednoj komori Srbije, kao i u svim regionalnim komorama.

Prijave se podnose elektronskim putem na https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

• fotokopiju očitane lične karte

• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu   kopiju diplome)

• dokaz o izvršenoj uplati naknade - ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom jer će po izvršenoj prijavi kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun PKS dostavlja na elektronsku adresu (mejl) koja se navede u prijavi i izvršenoj uplati. Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV).

Pravilnik

Popunjavanje ispitne prijave

Obaveštenje o ispitnom roku


23.02.2018.    Konkursi Pokrajisnkog sekreterijata za regionalni razvoj, medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija


23.02.2018.    Poseta prestavnika PKS „GREINER PACKAGING“ DOO Odžaci

Dana 22.02.2018. godine „GREINER PACKAGING“ DOO Odžaci posetili su:  direktor PKS-RPK Sombor - Zoran Bulatović, Mihajlo Maćuš – koordinator industrije PKS-RPK Sombor, Dragan Stevanović – sekretar  Udruženje za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala    PKS,  Mirjana Balog Kormanjoš- viši savetnik  Udruženje za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS. Prilikom obilaska  obavljen je razgovor sa generalnim direktorom, Miroslavom Mickovićem.
Gosti iz PKS su upoznati sa procesom proizvodnje i rezultatima ovog kolektiva, kao i time da  povećana tražnja za njihovim proizvodima zahteva i proširenje proizvodnje i izgradnju nove poslovne hale. Nakon razgovora direktor   je proveo goste kroz pogon i upoznao sa procesom proizvodnje.


« prethodna | sledeća »