KURSNA LISTA


.

Vesti

28.03.2018.    Ministarstvo finansija - Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji i Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo finansija pripremilo tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji  i tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona PDV. Nacrti zakona su objavljeni na internet portalu Ministarstva finansija u delu „javne rasprave“ http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=1580 .

Napominjemo da Privredna komora Srbije nije zvanično obaveštena o predmetnim izmenama pre samog objavljivanja javne rasprave. U cilju informisanja poslovne zajednice o navedenim izmenama zakona kao i mogućnosti da poslovna zajednica učestvuje u kreiranju zakonskih rešenja u prilogu vam dostavljamo:

Molimo vas da komentare na dostavljene tekstove nacrta zakona dostavite do petka 30. marta 2018. godine, do 9 časova, na formularu koji vam dostavljamo u prilogu na e-adresu: snezana.gajdobranski@pks.rs.


23.03.2018.    ODRŽANA RADIONICA UPRAVLjANјE POTRAŽIVANјIMA

Danas je u organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor i kompanije EOS Matriks iz Beograda, održana radionica na temu Upravlјanje potraživanjima.Milan Savić,Slobodanka Blagojević i Nela Deura iz kompanije EOS Matriks su privrednicima iz oblasti: trgovine,saobraćaja i knjigovodstvenih agencija, predstavili alate koji se koriste u procesu upravlјanja potraživanjima i dali pravne saveti u vezi sa mogućnostima sudske naplate kao i alternative utuženju. Analizirani su poslovni izazovi,monitoring faktura u valuti i kod izlaska iz valute kao i upravlјanje potraživanjima po ulasku u docnju dužnika.


22.03.2018.    Konkursi Pokrajisnkog sekreterijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za pobolјšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima bilјaka na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelјa u 2018.godini

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji ap vojvodine u 2018. godini

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divlјih deponija s polјoprivrednog zemlјišta, odnosno privođenje nameni polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini


22.03.2018.    Obaveštenje o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista u Republici Srbiji

MTT objavilo je Obaveštenje kojim se turističke organizacije, organizatori turističkog putovanja, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju za organizovano turističko putovanje, odnosno za organizovanje dela turističkog putovanja. Pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu. Korisnik subvencije ima pravo na dodelu sredstava subvencija po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane korisnika subvencija ( organizovano turističko putovanje), odnosno organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva, u kojoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent (organizovanje dela turističkog putovanja). Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija za organizovano turističko putovanje po jednom stranom turisti iznosi 10 evra za ostvarenih tri do pet noćenja, odnosno 15 evra za ostvarenih šest i više noćenja utvrđenih programom putovanja. Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija za organizovanje dela turističkog putovanja, odnosno za organizaciju i realizaciju najmanje dve usluge, iznosi 5 evra po jednom stranom turisti. U ovom slučaju korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent strane turističke agencije, koja na osnovu sopstvenog programa putovanja , organizovano dovodi turističku grupu od najmanje 15 stranih turista, sa boravkom u kategorisanim ugostitelјskim objektima smeštaj u periodu od najmanje tri noćenja, na teritoriji RS. Obaveštenje, propisani obrasci i preporučena izjava o dodelјenoj državnoj pomoći mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs  Zahtev sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br.22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Detaljnije 

Preuzeto sa http://mtt.gov.rs/ 


22.03.2018.    Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavlјanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavlјanje delatnosti u oblasti turizma i polјoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o polјoprivredi i ruralnom razvoju. Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2018. godine. Krajnji rok za dostavlјanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.

Konkurs

Obrazac


22.03.2018.    Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravlјaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma.

Detaljnije 


20.03.2018.    Potrošačke cene - februar

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2018. godine, u odnosu na januar 2018. godine, u proseku su više za 0,3%. Potrošačke cene u februaru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 0,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Alkoholna pića i duvan (2,7%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%) i Transport (0,4%). Rast cena je zabeležen i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), kao i u grupama Obrazovanje i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-1,7%), Rekreacija i kultura (-0,9%) i Komunikacije (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


19.03.2018.    Radionica - UPRAVLJANJE POTRAŽIVANJIMA

PKS -  RPK Sombor u saradnji sa kompanijom EOS MATRIX iz  Beograda organizuje edukativnu radionicu sa temu "Upravljanje potraživanjima". Na radionici će se analizirati svakodnevni poslovni izazovi poput monitoringa faktura u valuti i upravljanja potraživanjima nakon ulaska u docnju, kao i izlaska faktura iz valute.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave telefonskim putem na brojeve telefona 025/420-780; 420-766; 420-776 ili putem mejla  d.stevanovic@pks.rs  odnosno jovana.vujkovic@pks.rs.

Poziv


19.03.2018.    Takmičenje za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji

Obaveštavamo sve da se organizuje  Nacionalno takmičenje za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji, koje se neprekidno  održava počev od 2005. godine i upravo je otpočelo četrnaesto po redu.

Takmičenje se odvija u zajedničkoj organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a realizuje ga Organizacioni tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Partneri u organizaciji su Privredna komora Srbije i RTS.

Na takmičenju mogu učestvovati svi građani Srbije, bilo da su kao pojedinci organizovani u tročlani tim ili da nastupaju u ime neke, već postojeće, kompanije.

Rok za prijavu inovacije je 20. april 2018. godine, a sve bliže informacije, pravila i način prijavlјavanja, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org


15.03.2018.    PKS RPK ZBUO SOMBOR NA SUSRETU LUKA VUKOVAR I KONSTANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poziv Županijske gospodarske komore Vukovar, direktor RPK- Sombor Zoran Bulatović   je 14.03.2018. godine , prisustvovao u  Vukovaru, drugom susretu  Luke Vukovar i Luke Konstanca, tom prilikom je predstavio potencijale privrede Zapadnobačkog okruga. Ovim  susretom najveća hrvatska rečna luka i rumunski dunavsko-crnomorski lučki gigant obeležavaju dugogodišnju saradnju, kroz međusobne razgovore i razgovore s poslovnim partnerima stvaraju potencijal za produbljivanje međusobnih odnosa. Direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak podsetio je da su u juna 2015. godine luke Vukovar i Konstanca potpisale Memorandum o razumevanju kao rezultat dotadašnje poslovne saradnje i prepoznavanja vukovarske luke kao strateške u ovom delu jugoistočne Europe, s potencijalom za obavljanje značajnih količina pretovara. Direktor Luke Konstanca Teodor Patrichi istakao je da  Konstanca kao najveća crnomorska luka koja Evropu preko Dunava povezuje s Crnim morem i ostatkom sveta ima 155 vezova, 23.000 zaposlenih i ostvaruje 57 miliona tona prometa godišnje, a ove godine već je ostvarila devet miliona tona prometa.


« prethodna | sledeća »